Toezicht Glasvezel Infra


Toezicht Glasvezel Infra is een professioneel onafhankelijk adviesburo dat ruim 15 jaar ervaring heeft met gemeentelijke processen als vergunningverlening, toezicht en handhaving,
dat zich specifiek heeft toegelegd op Toezicht en Projectcoördinatie bij de aanleg van glasvezelkabelnetwerken, Fiber-to-the-Home (FttH), als onderdeel van de Telecommunicatiewet.

Toezicht Glasvezel Infra werkt voor gemeenten en voor particuliere bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in de begeleiding en coördinatie van de aanleg van glasvezelnetwerken in gemeenten.

Toezicht Glasvezel Infra informeert u graag geheel vrijblijvend over de samenwerkingsmogelijkheden.
Met vriendelijke groet,

Toezicht Glasvezel Infra

Hans van de Winkel
Projectcoördinator/toezichthouder FttH netwerken
06 - 44 68 69 61